WIN Werkkring

De WIN Werkkring is een open netwerk met ondernemende mensen voor het delen en creëren van werk. De WIN Werkkring fungeert als proeftuin voor de arbeidsmarkt van morgen, maar ook als een community of practice  die werken in netwerken dicht bij je in de buurt mogelijk maakt. Met elkaar vinden we uit wat wel en niet werkt en werken we continue aan verbetering.

In alle grote plaatsen

De bakermat van WIN is Den Haag, maar we willen in alle plaatsen met meer dan 100.000 inwoners actief worden. In het voorjaar van 2014 is de 1e WIN Werkkring gestart in Utrecht en we groeien gestaag door. Een werkkring start zodra er een geschikte gangmaker is. Op dit moment zijn er werkkringen in Arnhem. Amsterdam, Den Haag, Eindhoven Rotterdam, Utrecht, Wageningen en Westland.

In elke werkkring is er maandelijks een WIN Start-up Meeting, en kleinschalige bijeenkomst waarin een nieuw perspectief op werk centraal staat. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten zien hoe het anders kan.

Met een hoofdrol voor WIN Gangmakers

WIN Gangmakers zijn de communitymanagers van de werkkring. Zij zorgen voor reuring. Het zijn zelfstandige professionals die enthousiast zijn over het WIN Concept, omdat ze zelf in praktijk de voordelen ervaren van werken in netwerken. Ze nemen zelf actief deel aan het WIN WIN WIN Programma. De werkzaamheden voor WIN liggen in het verlengde van de eigen activiteiten en versterken die bij voorkeur.

Hoofdrol

  • Organisatie van een maandelijkse WIN Start-up Meeting in de werkkring
  • Aanspreekpunt voor (potentiële) smaakmakers
  • Meedenken en werken aan de ontwikkeling van WIN

Heb je interesse om ook gangmaker te worden in je eigen woon/werkgebied, neem dan gerust contact op.

 

Deel dit bericht!