Over ons

We zijn een groeiende groep enthousiaste mensen die hun talent gebruiken om te laten zien dat werken veel leuker wordt als je het anders organiseert. We zijn onafhankelijk en iedereen draagt bij naar eigen vermogen. De context van waaruit wij werken is de nieuwe economie. Daarin draait het om veel meer dan inkomen verdienen en winst maken.

Onze kernwaarden zijn vrijheid, vertrouwen en (eigen) verantwoordelijkheid.
De kleuren in het WIN Logo staan symbool voor een resultaatgerichte, creatieve en mensgerichte manier van werken.

Wat begonnen is met een idee over cultureel ondernemen van initiatiefnemer Irmgard Bomers is organisch ontwikkeld tot een concept dat een nieuw perspectief op werk biedt onder het motto natuurlijk werken..

Een pioniers organisatie

De organisatie van WIN bestaat uit een kernteam van gangmakers en een community coach. Stuk voor stuk zelfstandige professionals, die allemaal meer dan één bron van inkomsten hebben. We werken zonder contracten of voorwaarden. Dat kan omdat geld in ons model maar een zeer beperkte waarde heeft. De financiële risico’s zijn daardoor gering.

We willen een zwermorganisatie zijn, maar daarvoor is nog geen blauwdruk. Met elkaar vinden we uit wat wel en niet werkt, gewoon door zelf de WIN Principes in praktijk te brengen. We hechten veel waarde aan practice what you preach. Door zelf het voorbeeld te geven zijn we een inspiratiebron voor anderen. We leveren sociale en economische waarde, op basis van de 10 WIN Principes, met een community van mensen die idealisme en zakelijkheid in hun werk willen combineren.

Met de WINst creëren we werkgelegenheid

De financiële overwaarde delen we na vijf jaar met de deelnemers aan het WIN WIN WIN Programma. Het is beschikbaar voor projecten die werkgelegenheid creëren. In die zin zijn we strikt genomen een sociale onderneming. We profileren ons daarmee niet, omdat het suggereert dat alle andere ondernemingen a-sociaal zijn. Dat kan niet waar zijn. We zien dat steeds meer organisaties zich realiseren dat circulaire business modellen de toekomst hebben. Wij belonen simpelweg de mensen die zich daarvoor inzetten.

 

Ons doel

Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een circulaire arbeidsmarkt, waarin werk is voor iedereen die wil werken en mensen naar vermogen hun talenten inzetten, ongeacht leeftijd, opleiding of CV. Onder werk verstaan we activiteiten die je onderneemt voor anderen en waarvoor je wordt beloond in geld of natura.

Visie op de toekomst van werk

Er is werk genoeg. Het wordt alleen steeds minder in de vorm van vaste banen aangeboden, omdat veranderingen steeds sneller gaan. Het vraagt om een andere manier van het organiseren van werk. Als Nederland zich sterk maakt voor sociale en technologische innovatie dan kunnen we koploper worden van de nieuwe economie. Duurzaamheid, participatie en eigenaarschap zijn de daarvoor de kernwaarden, op individueel en organisatieniveau.

Een integrale WIN WIN WIN benadering leidt tot:

  • Economische WINst: stijging van de productiviteit tot 30% door technologische innovatie
  • Maatschappelijke WINst: een sociaal zekerheidsstelsel naar analogie van de zorgverzekering
  • Persoonlijke WINst: ruimte voor passie, compassie en creativiteit in het werk

Als de productiviteit en gezondheid in Nederland met slechts één procent verbetert dan levert dat de schatkist jaarlijks 9 miljard Euro op. De integrale benadering schept ruimte voor een flexibele, innovatieve en slagvaardige werkstructuur die voor alle werkenden aantrekkelijk is. Voor iedereen die wil is dan het mogelijk om in minder tijd het inkomen te verdienen.

Doorbraak mogelijk

Met onze missie sluiten we aan bij de doelstelling van MVO Nederland. Hun ambitie is om Nederland in 2020 koploper te laten zijn op het gebied van een inclusieve en duurzame economie. Het kabinet zet in op een circulaire economie in 2050.

Als afgeleide daarvan willen we via WIN 15.000 smaakmakers verbinden. Hiermee bereiken we indirect drie miljoen mensen; ruim voldoende om een kanteling in de arbeidsmarkt te bewerkstelligen.

Met elkaar

Iedereen die zich aansluit bij WIN draagt bij aan het realiseren van de missie. WIN werkt daarnaast met partners die, ieder vanuit een eigen invalshoek, ook werken aan een toekomst waarin het werk op een andere manier is georganiseerd. Met elkaar vergroten we de kans dat de benodigde kritische massa wordt bereikt. We gaan net zo lang door totdat werken in netwerken vanzelfsprekend is, net zoals uitzendwerk of detacheringswerk. Een manier van werken die in praktijk is ontstaan, omdat de wereld om ons heen verandert.

 

Een nieuwe weg naar inkomsten en werkplezier

Auteur: Irmgard Bomers, 1e druk maart 2013, gebonden, 48 pagina’s f.c. ISBN 9789082102208

Een persoonlijk verhaal over de zoektocht naar uitdaging in je werk. Een zoektocht die heeft geleid tot het WIN Concept.

Het resultaat van ruim een jaar ervaring met werken in netwerken is vertaald naar 10 principes. Principes die niet door WIN zijn bedacht, maar wel in samenhang met elkaar leiden tot een verandering in het werken die past in deze tijd en toepasbaar is in elke werksituatie. Het resultaat? Werk én werkplezier.

Prijs € 20 (incl. BTW en gratis verzendkosten) – kopen

Natuurlijk Werken

Auteur: Irmgard Bomers, 1e druk maart 2015, gebonden, 48 pagina’s f.c. ISBN 9789082102215

Er zijn mensen die in deze tijd geen last lijken te hebben van de vele veranderingen. Wat is hun geheim? Wat doen zij anders? Het antwoord op deze vraag vind je in Natuurlijk Werken, de tien WIN Principes in praktijk.

Actuele ontwikkelingen worden aangevuld met verhalen van smaakmakers die -bewust of onbewust- de principes van werken in netwerken in praktijk brengen. Gewone mensen die laten zien dat je idealisme en zakelijkheid in je werk kunt combineren.

Prijs € 20 (incl. BTW en gratis verzendkosten) – kopen

Deel dit bericht!